51-dymarki-w-nowej-slupi-swietokrzyskie

51. Dymarki w Nowej Słupi (Świętokrzyskie)

51. edycja Dymarek odbywać się będzie w dniach 11-13 sierpnia 2017 w Nowej Słupi (Świętokrzyskie) u podnóża Łysej Góry.

Gmina Nowa Słupia to kolebka historii, kultury i turystyki w regionie. Znajduje się tu min. najstarsze sanktuarium – relikwii drzewa krzyża świętego – Święty Krzyż, który stanowi ważny element tożsamości kulturowej i narodowej Regionu. Poza wymiarem religijnym jest też unikatowym walorem turystycznym województwa świętokrzyskiego przyciągającym pielgrzymów i turystów nie tylko z całej Polski ale i świata.

Obecnie Nowa Słupia znana jest w kraju i poza jego granicami z corocznie organizowanej imprezy pn: Dymarki Świętokrzyskie. Dymarki to festyn archeologiczny, którego powstanie związane jest z dziedzictwem zamieszkującej nasze tereny ludności, trudniącej się na przełomie starej i nowej ery hutnictwem żelaza, kiedy istniało tu największe centrum hutnicze ówczesnej Europy. Impreza organizowana jest od 1967 roku, a jej głównym celem jest popularyzacja i kultywowanie wiedzy o starożytnych mieszkańcach Gór Świętokrzyskich ze szczególnym uwzględnieniem starożytnego hutnictwa świętokrzyskiego.

51. Dymarki w Nowej Słupi (Świętokrzyskie)

51. Dymarki w Nowej Słupi (Świętokrzyskie)

www.dymarki.pl/dymarki-swietokrzyskie/, https://www.facebook.com/51-Dymarki-w-Nowej-S%C5%82upi-1470042613063149

VOD

Suwalska mozaika

Stefan Gierowski. Portret


FACEBOOK / / INSTAGRAM / YOUTUBE