imbalance

Imbalance

„Imbalance” to wystawa, której celem jest sprowokowanie refleksji związanych ze zrównoważonym rozwojem i potencjałem sztuki. Zwraca uwagę na znaczenie sztuki w relacji do problematyki ekologicznej.

Imbalance
22.09–19.11.2017, wernisaż: 22.09.2017, g. 18.00
Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA w Gdańsku
Kurator: Blanca de la Torre

Wystawa kwestionuje wyobrażenie Natury, wykazując, że dobrostan człowieka we wszystkich aspektach zależy – pośrednio lub bezpośrednio – od stopnia, w jakim uprzedmiotawia on otaczające go środowisko. „Imbalance” skłania do refleksji nad możliwością wytyczenia przez sztukę odwrotnego kierunku – ku upodmiotowieniu przyrody. Artyści korzystają z rozmaitych mediów i strategii, by włączyć się w proces rewidowania koncepcji Natury i naszych z nią powiązań. Ekocyd – masowe wyniszczanie środowiska naturalnego (analogicznie do ang. genocide) – stawia nas przed koniecznością ujawnienia nierównowagi współczesnego układu sił na świecie. Artyści biorący udział w wystawie proponują wizję sztuki zaangażowanej w ochronę środowiska – ekoestetykę.

Prace pochodzą z kolekcji MUSAC

Wystawa dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Imbalance

Imbalance

www.laznia.pl
www.facebook.com/search/top/?q=imbalance.%20wystawa%20zbiorowa

VOD

Suwalska mozaika

Stefan Gierowski. Portret


FACEBOOK / / INSTAGRAM / YOUTUBE