rzeczniepospolita-polskie-malarstwo-historyczne

RZECZ(NIE)POSPOLITA – Polskie Malarstwo Historyczne

Otwarta pracownia zaprasza na cykl wystaw ukazujących polskie malarstwo historyczne. Do udziału w wydarzeniu zaproszono artystów z całej Polski, zarówno uznanych malarzy, jak i młodych twórców na początku drogi artystycznej. W ramach projektu przedstawią oni swoje dotychczasowe prace i stworzą nowe, specjalnie na zaplanowane w ramach Rzeczy(nie)pospolitej wystawy.

Wystawy:

"Koń a sprawa polska" 10.08, godz. 19
Do udziału zaproszeni zostali studenci i absolwenci (do 3 lat po ukończeniu) kierunków artystycznych szkół wyższych, wyłonieni przez kuratora wystawy Wojciecha Głogowskiego. Wystawa "Koń a sprawa polska" to zaproszenie młodych artystów, absolwentów i studentów, do zmierzenia się z tematem. Czy koń może poruszyć wyobraźnię współczesnego malarza? Wystawa w Otwartej Pracowni stawia to pytanie i poszukuje odpowiedzi. Ikonograficzny klucz pozwolił zaprezentować twórców o bardzo różnych postawach, których przy żadnej innej okazji nie zobaczylibyśmy razem. Są to artyści bardzo młodzi ale też i trochę starsi, o znaczącym dorobku. Spektrum wystawy jest bardzo szerokie, obejmuje uliczne murale i XIX- wieczne tropy, cyfrowy dieselpunk oraz różne prywatne mitologie i receptury na malowanie. Temat koński, kiedyś tak silnie obecny w polskiej kulturze, wciąż jest żywy i przybiera zaskakujące formy.

"Bona 500 lat później"- 14.09, godz. 19
Wystawa poświęcona historycznej rocznicy 500-lecia koronacji i zaślubin z królem Zygmuntem Starym królowej Bony Sforzy. Będzie to wystawa nowych portretów królowej Bony, stworzonych na zamówienie przez artystów będących członkami Stowarzyszenia Otwarta Pracownia oraz artystów współpracujących z galerią z całej Polski.
Zaproszeni artyści: Bettina Bereś, Beata Stankiewicz, Ignacy Czwartos, Wojciech Głogowski, Ryszard Grzyb, Łukasz Huculak, Marcin Kędzierski, Piotr Lutyński,Olga Pawłowska, Maria Pyrlik, Katarzyna Sobczuk, Sławomir Toman.
Wystawa będzie prezentowana także na Zamku w Niepołomicach.

"Duchy polskie” Paweł Baśnik – 30. 11, godz. 19
(...)Świadomość wydaje się bezwzględnym warunkiem, dzięki któremu „coś” zmienia się w „kogoś”. Sprawia, że dany skrawek materii staje się osobą, która wie o swoim istnieniu i odróżnia siebie od całej reszty wszechświata. Z kolei relikt w kontekście kulturowym jest rozumiany jako wytwór minionych epok, który zachował swoją formę, zmieniając z czasem początkowe funkcje. W kontekście biogeograficznym oznacza natomiast małe grupy organizmów, które przetrwały na niewielkim obszarze, zachowując ciągłość z wymarłymi w poprzednich epokach gatunkami. Natomiast obraz rozumiany jako artystyczny artefakt, choć należy do świata nieożywionego, jest wytworem, który w szczególny sposób może odzwierciedlać wiele aspektów ludzkiej indywidualności. Świadomość znika wraz ze śmiercią ciała, ale obraz staje się pewnego rodzaju pozostałością twórczego umysłu, a pośrednio także innych osób, miejsc, przedmiotów, które znajdowały się w polu jego świadomości. Jednak to, na ile ów akt twórczy jest w stanie nas ocalić, podlega różnego rodzaju mechanizmom i weryfikacjom, począwszy od fizycznego przetrwania dzieła, po siłę jego kulturowego i społecznego oddziaływania.

RZECZ(NIE)POSPOLITA – Polskie Malarstwo Historyczne

RZECZ(NIE)POSPOLITA – Polskie Malarstwo Historyczne

otwartapracownia.com/

VOD

Koło pióra, 14.03.2019

Scena klasyczna, Fair Play Quartet


FACEBOOK / / INSTAGRAM / YOUTUBE