zabytki-z-kultura-wyniki-konkursu

„Zabytki z Kulturą” - wyniki konkursu

Znamy wyniki wakacyjnego konkursu „Zabytki z Kulturą” Narodowego Instytutu Dziedzictwa i TVP Kultura!

Przez całe wakacje na stronie internetowej Narodowego Instytutu Dziedzictwa - zabytek.pl i na kanale TVP Kultura trwał konkurs „Zabytki z Kulturą”.

Jego celem był zarówno rozwój jednej z nowych funkcjonalności strony zabytek.pl o charakterze turystycznym, poprzez możliwość tworzenie wycieczek przez użytkowników, jak i upowszechnianie wiedzy o dziedzictwie kulturowym i wzmacnianie świadomości społecznej dotyczącej wartości zabytków w Polsce.

Zarejestrowani użytkownicy serwisu przygotowywali propozycje tras szlakiem obiektów znajdujących się na portalu. Wycieczki można było tworzyć z wykorzystaniem różnych środków lokomocji (piesza, rower, samochód), różnego czasu trwania wycieczki (maksymalnie jeden dzień) oraz uzupełniać o krótki opis zachęcający do zwiedzania obiektów na trasie wycieczki.

Zgłoszone propozycje były oceniane pod kątem zarówno atrakcyjności, konceptu, jak i wkładu własnego np. przygotowanie fotografii czy ciekawych opisów zabytków wpisanych do rejestru zabytków.

„Zapoznając się z poszczególnymi wycieczkami ujęła nas kreatywność oraz doskonała znajomość lokalnego dziedzictwa. Cieszy nas fakt, że uczestnicy konkursu zaproponowali wycieczki, które inspirują do zwiedzania, poznawania historii i aktywnego spędzania wolnego czasu. Nowopowstałe wycieczki łączą obiekty znajdujące się w rejestrze zabytków w interesujące konstelacje i pokazują, że dziedzictwo jest żywym zasobem” - podkreśla członek jury konkursu „Zabytki z Kulturą”.

Nagrodami Głównymi w postaci kamer GoPro zostały nagrodzone wycieczki:
RACIBÓRZ – ZAPOMNIANA PEREŁKA ŚLĄSKA - autor MARTA KAWALEC
SZLAKIEM KRAKOWSKICH SGRAFFITO - autor KRAKÓW MIASTEM SGRAFFITO

Nagrodami Wyróżnienia w postaci kamer Cube zostały nagrodzone wycieczki:
W "ARCHEOLOGICZNYM EL DORADO" - SZLAKIEM GRODZISK I KURHANÓW W DOLINIE RZEKI CHODELKI - autor ŁUKASZ MIECHOWICZ
ŚLADAMI MIEJSC CHOWANIA ZMARŁYCH W KĘTACH - autor ANETA SZOPA 
ARCHITEKTURA DREWNIANA NA ŻUŁAWACH - autor FILIP GAWLIŃSKI

Gratulujemy laureatom oraz wszystkim uczestnikom!

VOD

The Smashing Pumpkins – Oceania Live at NYC

Videofan, Zygmunt Rytka


FACEBOOK / / INSTAGRAM / YOUTUBE