xii-miedzynarodowy-konkurs-graficzny-na-ekslibrisgliwice-2018

XII Międzynarodowy Konkurs Graficzny na Ekslibris/Gliwice 2018

XII Międzynarodowy Konkurs Graficzny na Ekslibris, Gliwice 2018 zorganizowany został przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Gliwicach. Honorowym Patronatem wydarzenie objęli: Prezydent Miasta Gliwice pan Zygmunt Frankiewicz, Biblioteka Narodowa w Warszawie oraz Europejski Rok Dziedzictwa Narodowego. Patronat medialny sprawują: TVP Kultura oraz Dziennik Zachodni.

Kolejna edycja gliwickiego konkursu ponownie przyciągnęła uwagę wielu artystów z całego świata. Łącznie wpłynęło 966 ekslibrisów od 284 arty¬stów z 37 krajów. Międzynarodowe jury (Polska, Czechy oraz Ukraina) złożone z artystów, kolekcjonerów oraz znawców ekslibrisu, przyznało 17 nagród i wyróżnień. Do wystawy pokonkursowej wybrano 339 ekslibrisów tradycyjnych wykonanych przez 171 artystów z 33 krajów oraz 76 znaków cyfrowych autorstwa 37 grafików z 7 krajów.
Zdaniem dr hab. Krzysztofa Marka Bąka – dyrektora artystycznego konkursu – „Jury tegorocznej edycji nie miało łatwego zadania. Jak zwykle na konkurs wpłynęło wiele prac, z czego znaczący odsetek stanowiły prace bardzo dobre a nawet wybitne. Po przejrzeniu wszystkich dzieł nadesłanych na biennale i całodziennych dyskusjach uznaliśmy, że tegoroczne Grand Prix powędruje do rąk Josefa Wernera. (…) Wśród pozostałych nagrodzonych i wyróżnionych mamy zarówno artystów o ugruntowanej pozycji jak i debiutantów. Dla jednych to potwierdzenie mistrzowskiej formy, dla drugich zaproszenie do działania i rozwoju na polu sztuki ekslibrisu.(…) Siłą ekslibrisu jest to, że każdy znajdzie dla siebie coś, co będzie odpowiadało jego gustom. Myślę, że z tego faktu wynika jego ciągła żywotność i aktualność.”
Organizatorzy tegorocznej edycji konkursu po raz pierwszy dopuścili do rywalizacji grafiki ex e-librisy – znaki istniejące tylko w przestrzeni wirtualnej. Z założenia są to znaki własnościowe publikacji i książek elektronicznych. 61 artystów nadesłało swoje prace cyfrowe, z których 76 jury zakwalifikowało do upublicznienia na wystawie pokonkursowej. Krzysztof Marek Bąk podkreśla, że „z ostrożnym optymizmem można stwierdzić, że koncepcja ekslibrisu do ksiąg cyfrowych zyskała akceptację autorów, jednak trzeba jeszcze czasu, aby realizacje uzyskały swą autonomię, abyśmy nauczyli się wykorzystywać w pełni potencjał warsztatu i zrozumieli, jakie są możliwości działania ekslibrisowego w przestrzeni wirtualnej”. Ponadto warto zauważyć jeszcze inną ciekawostkę. Prawdopodobnie po raz pierwszy na gliwicki konkurs zgłoszone zostały prace zrealizowane w technice „transferu nitro” powstające jako druk cyfrowy powielany jak druk płaski (nieco na podobieństwo litografii). Jurorzy sądzą, że może jest to zapowiedź kolejnych eksperymentów technologicznych łączących techniki cyfrowe i klasyczne.

Prace laureatów wraz z zakwalifikowanymi do wystawy pokonkursowej będzie można podziwiać od 24 października do 8 listopada 2018 r. w sali wystawowej biblioteki przy pl. Inwalidów Wojennych 3 w Gliwicach.
Serdecznie zapraszamy.

XII Międzynarodowy Konkurs Graficzny na Ekslibris/Gliwice2018

XII Międzynarodowy Konkurs Graficzny na Ekslibris/Gliwice2018

Więcej informacji na stronie://biblioteka.gliwice.pl/ekslibris/xii-miedzynarodowy-konkurs-graficzny-na-ekslibris-gliwice-2018/

VOD

Koło pióra, 14.03.2019

Scena klasyczna, Fair Play Quartet


FACEBOOK / / INSTAGRAM / YOUTUBE