bprotokol-z-obrad-jury-konkursu-na-nowa-polska-sztuke-teatralna-niepodleglib

Protokół z obrad Jury Konkursu na Nową Polską Sztukę Teatralną „NIEPODLEGLI”

Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana w Warszawie informuje, że Jury Konkursu na Nową Polską Sztukę Teatralną „NIEPODLEGLI” w składzie: Grzegorz Gauden, Antoni Libera, Janusz Majcherek (Przewodniczący), Małgorzata Sikorska-Miszczuk i Anna Wachowiak (Sekretarz), w toku dwóch posiedzeń w dniach 1 i 4 października 2018 roku, nagrodę główną Konkursu „NIEPODLEGLI”, w wysokości 50 000 złotych, postanowiło przyznać

Krzysztofowi Prusowi (godło Michał Bukary) za sztukę „Sprawa N”.

Spośród 123 tekstów dramatycznych zgłoszonych do Konkursu „Sprawa N” w najwyższym stopniu spełniła oczekiwania Jury. Inspirowana tragicznym wydarzeniem u zarania II Rzeczpospolitej, jakim było zabójstwo Gabriela Narutowicza, pierwszego polskiego prezydenta po odzyskaniu niepodległości, idealnie wpisała się w tematykę Konkursu, a zarazem w ostry i bezkompromisowy sposób przedstawiła fundamentalne problemy i konflikty właściwe historii Polski od końca XVIII wieku. W sztuce Krzysztofa Prusa widać liczne nawiązania do tradycji polskiego romantyzmu, a także ogromną dbałość o konkret i detal historyczny.

Jury Konkursu przyznało także trzy równorzędne wyróżnienia, każde w wysokości 10 000 złotych, sztukom (w kolejności alfabetycznej):
„Buława” Jarosława Jakubowskiego (godło Mistrz Cierpienia),
„Historia Zapominania” Magdaleny Drab (godło Młodsza Pani)
oraz „Prezydent Paderewski” Marka Kochana (godło Eusapia Palladino).


Jurorzy postanowili ponadto wyróżnić honorowo – jako propozycję szczególnie wartościową, ze względu na podjętą w niej problematykę polskiego Śląska – sztukę „Syn ziemi czarnej” Romana Kocura (godło Lambda).

Jury Konkursu wyróżnia również sztukę „Podła dzielnica” Małgorzaty Zawadki (godło Łucjatom) – doceniając podjęcie problematyki współczesnej nierówności społecznej i zaskakujący pomysł dramaturgiczny.

W imieniu Jury Konkursu „NIEPODLEGLI”

Janusz Majcherek
– Przewodniczący

Konkurs na Nową Polską Sztukę Teatralną rozstrzygnięty

Konkurs na Nową Polską Sztukę Teatralną rozstrzygnięty

Konkursu na Nową Polską Sztukę Teatralną „NIEPODLEGLI”

VOD

Koło pióra, 14.03.2019

Scena klasyczna, Fair Play Quartet


FACEBOOK / / INSTAGRAM / YOUTUBE